Press Release Detail

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ નવી દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયેલની મુલાકાત લઇ બુલેટ ટ્રેન અને ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન બાબતે સમીક્ષા કરી

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ નવી દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયેલની મુલાકાત લઇ બુલેટ ટ્રેન અને ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન બાબતે સમીક્ષા કરી
May 29, 2018
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ નવી દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયેલની મુલાકાત લઇ બુલેટ ટ્રેન અને ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન બાબતે સમીક્ષા કરી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ નવી દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયેલની મુલાકાત લઇ બુલેટ ટ્રેન અને ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન બાબતે સમીક્ષા કરી
Back to top